Εκλογική Γενική Συνέλευση Συμβουλίου Γεωπόνων 2024

Το Συμβούλιο Γεωπόνων προσκαλεί όλους του εγεγγραμένους Γεωπόνους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 6:00 μμ στην αίθουσα του Περιβαλλοντικού Κέντρου Σκαρίνου. Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται μέχρι την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 να υποβάλουν συμπληρωμένα 1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα) και 2. Σύντομο βιογραφικό σε ηλεκτρονική μορφή όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και Αίτησης Υποβολής Υποψηφιότητας υπάρχουν στο πιο κάτω αρχείο:

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Εκλογική Γενική Συνέλευση και Υποβολή υποψηφιότητας.