ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Ανακοίνωση για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Για να πληρώσετε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι:

Πατώντας στο εικονίδιο μέσω της:
(Για πληρωμή μέσω της JCCsmart απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε κάτοχος πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας)
Με κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου.

Δικαιούχος: Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου

Αρ. Λογαριασμού: 0127 0101 6988

Μην ξεχάσετε στις λεπτομέρειες να αναφέρετε: Ονοματεπώνυμο και Αρ. Μητρώου

Ταχυδρομικώς με επιταγή (όχι μετρητά)
στην διεύθυνση του Συμβουλίου

Δικαιούχος: Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου

Διεύθυνση: Εζεκία Παπαιωάννου 21, Διαμ. 9, Τ.Θ. 24331, 1703, Λευκωσία, Κύπρος

(H επιταγή να εκδοθεί στο “Συμβούλιο Γεωπόνων” ή με πληρωμή σε ένα εκ των μελών του Συμβουλίου)