Ανακοινώσεις

Εξοπλισμός Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ψεκαστήρων)

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ), το Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥ.ΣΥ.Φ) σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:
«Εξοπλισμός Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ψεκαστήρων):
Επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων και προδιαγραφές για καινούργιους ψεκαστήρες» Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, στο ΚΕ.Γ.Ε Λεμεσού

Περισσότερες πληροφορίες σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αίτηση συμμετοχής σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 

Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην βιοµηχανία των εσπεριδοειδών: Προσυλλεκτικοί παράγοντες, Φυτοπροστασία-Φυσιολογικές διαταραχές

ΤΤο Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση την ∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 18:30-21:30 µε θέµα:
“Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην βιοµηχανία των εσπεριδοειδών: Προσυλλεκτικοί παράγοντες, Φυτοπροστασία-Φυσιολογικές διαταραχές”

Περισσότερες πληροφορίες σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αίτηση συμμετοχής σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 

Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς»

Το Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί σε σεµινάριο την Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου 2016 14:30 – 15:30 µε τίτλο:
«Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς»
Οµιλήτρια: Παυλίνα ∆ρογούδη

Περισσότερες πληροφορίες σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ