Θέσεις εργασίας

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο, επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί η αγγελία σας στην ιστοσελίδα μας.

17/07/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ

Η εταιρεία Κώστας Χριστοδούλου Λτδ, εισαγωγείς και διανομείς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προϊόντων δημόσιας υγείας, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών εφοδίων, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το κατάστημα της στο Κίτι.

Απαραίτητα Προσόντα:
 • Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου στο κλάδο της Γεωπονίας, κατά προτίμηση με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος δουλειάς θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και προϊόντων που διατίθενται στο κατάστημα. Παροχή γεωπονικών συμβουλών.
 • Εξυπηρέτηση πελατών καταστήματος και έκδοση τιμολογίων.
 • Έλεγχος των αποθεμάτων του καταστήματος και αποστολή παραγγελιών στην κεντρική αποθήκη για αναπλήρωση του αποθέματος και έλεγχος παραλαβής.
 • Αποστολή παραγγελιών σε τοπικούς προμηθευτές. Έλεγχος παραλαβής/παραγγελίας, τοποθέτηση στα ράφια και έλεγχος τιμής.
 • Αποστολή τιμολογίων, αποδείξεων και καταθέσεων στο λογιστήριο των κεντρικών γραφείων.
 • Εξαήμερη εργασία.
Ωφελήματα:
 • Πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου βασικού και 13ου μισθού.
 • Ταμείο Προνοίας στους 18 μήνες.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Υγείας της εταιρείας.
 • 23 ημέρες ετήσια άδεια με αποδοχές.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μέχρι 27.07.2024 στο email: elena.zorba@costaschristodoulou.com.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22679822.

17/07/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΚΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΤΔ

Η εταιρεία Σάκης Καζαμίας Αστικό Πράσινο Λτδ αναζητεί Γεωπόνο να ενταχθεί στην ομάδα συντήρησης και κατασκευής κήπων και δημοσίων χώρων πρασίνου. Ο επιτυχών υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της φυτοπροστασίας, εφαρμογής προγραμμάτων λιπάνσεων και ελέγχων συστημάτων άρδευσης.

Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Άδεια οδηγού αυτοκινήτου με ταχύτητες.
Οφέλη:
 • Ανταγωνιστικός μισθός.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο email contact@astiko-prasino.com ή στο τηλέφωνο 70002505/25715725 για διευθέτηση συνέντευξης και περεταίρω πληροφορίες.

23/04/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ AGROLAN LTD

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης, για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων παγκύπρια με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:
 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων/προϊόντων της Εταιρείας.
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες.
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας.
Προσόντα & Εμπειρία:
 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office.
 • Άδεια Οδήγησης.
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων.
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά.
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα.
 • Πνεύμα Συνεργασίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και συνέπεια.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Η Εταιρεία Προσφέρει:
 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόντα Υγείας του Ομίλου MSJ.
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία.
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον/Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά.
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

26/03/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

Η ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το Συσκευαστήριο της στις Βρυσούλες.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακός Τίτλος Γεωπονίας ή τίτλος Συναφούς Κλάδου Γεωργικής Παραγωγής.
 • Να είναι Εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Συμβουλίου Γεωπόνων και να έχει ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση εργασίας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (OFFICE, WORD, EXCEL).
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Μισθός Ανάλογος Προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση: info@sedigep.com.cy μέχρι 15/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 25 873900

06/03/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για κατάστημα της στην Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Συμβούλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

21/01/2024

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ AGROLAN LTD

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης, για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων παγκύπρια με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:
 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων/προϊόντων της Εταιρείας.
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες.
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας.
Προσόντα & Εμπειρία:
 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office.
 • Άδεια Οδήγησης.
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων.
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά.
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα.
 • Πνεύμα Συνεργασίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και συνέπεια.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Η Εταιρεία Προσφέρει:
 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόντα Υγείας του Ομίλου MSJ.
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία.
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον/Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά.
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 19/02/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

28/12/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ E.H. ALEVRAS AGRICULTURAL HOUSE LTD

Η εταιρεία E.H. ALEVRAS AGRICULTURAL HOUSE LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το κατάστημα της στην Πάφο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Συμβούλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γραπτές αιτήσεις με Βιογραφικό Σημείωμα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alevras@alevras.com.cy

02/12/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για κατάστημα της στην Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Συμβούλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

30/11/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD.

Η εταιρεία AKG PAPHITIS CHEMICALS LTD στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με έδρα την Πάφο και την Πόλη Χρυσοχούς.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο Γεωπόνου.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Μισθός αναλόγως προσόντων.

Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: a.paphitis@paphitischemicals.com. Ή καλέστε στο: 26321045.

27/11/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Spyros Stavrinides Chemicals Ltd.

Η εταιρία Spyros Stavrinides Chemicals Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας και συγκεκριμένα για το υποκατάστημα Κιτίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο Γεωπόνου.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό γίνονται δεκτές μέχρι 30/11/2023 στο email: chemicals@stavrinides.com.cy. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22447464.

14/11/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΚΑΛ ΛΤΔ

Η εταιρεία Ύδροκαλ λτδ ζητά όπως εργοδοτήσει άμεσα Γεωπόνο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο Γεωπόνου.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hydrocalnursery@hotmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 24333129 & 24333120.

09/11/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ EPENDICY

Η εταιρεία EPENDICY Astromeritis Cow Farm αναζητά Farm Manager με εμπειρία στη διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων για την σωστή λειτουργεία και διαχείριση των κτηνοτροφικών της μονάδων στην περιοχή της δυτικής Λευκωσίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικής και γραπτής).
 • Άδεια οδήγησης και γνώση χειρισμού κτηνοτροφικών μηχανήματων.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
Υπεύθυνος για:
 • Τη συνολική εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών των κτηνοτροφικών μονάδων.
 • Τη γαλακτοπαραγωγή και τη φροντίδα του κοπαδιού.
 • Τη θεραπεία των άρρωστων ζώων, το σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού, τη διευκόλυνση των δύσκολων γεννήσεων και τον καθορισμό του προγράμματος αναπαραγωγής των ζώων και γενικά την ευθύνη για την ευημερία του κοπαδιού.
 • Την εποπτεία των εργαζομένων στη φάρμα, της αξιολόγησης και της εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Την προετοιμασία των κατάλληλων ζωοτροφών και η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού για το άρμεγμα.
 • Tην τήρηση λογισμικού και άλλων αρχείων των καθημερινών εργασιών.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αμείβεται ανάλογα με την εμπειρία και τα προσόντα του. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο astrofarmcy@gmail.com.

04/11/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Λάρνακας με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Κάτοχος άδειας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Ανάπτυξη των εργασιών του καταστήματος.
 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων, 13ος μισθός, μέρος 14ου μισθού, ταμείο προνοίας. Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο email: contact@premier.com.cy Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22815353.

30/10/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PIG GEN A.N. Ltd

Η εταιρεία PIG GEN A.N. Ltd που εδράζεται στην Κάτω Μονή, Λευκωσίας, ότι επιθυμεί να απασχολήσει γεωπόνους με ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο email piggenan@outlook.com.

28/09/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Fikardou Farmer’s Fresh Ltd

Η εταιρεία Fikardou Farmer’s Fresh Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την εκτέλεση γεωργικών/γεωπονικών εργασίων στις καλλιέργειες φυλλωδών λαχανικών και δη μαρούλια (iceberg, patavia, romaine, lollo rosso). Τα αγροκτήματα βρίσκονται στις περιοχές Φικάρδου και Κλήρου.

Καθήκοντα:
 • Προγραμματισμός φυτεύσεων, λιπάνσεων, ψεκασμών, κλπ.
 • Τήρηση ημερολογίου καλλιεργητή.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: christosfikardou@gmail.com. Τηλ. Επικοινωνίας: 99193080

23/09/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ COSTAS CHRISTODOULOU LTD

Η εταιρεία COSTAS CHRISTODOULOU LTD, με πολύχρονη εμπειρία στην εισαγωγή, προώθηση και πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων κι άλλων γεωργικών εφοδίων, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο Γεωπονίας – Κατά προτίμηση στον τομέα της Φυτοπροστασίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εμπειρία στην προώθηση και πώληση σπόρων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
 • Γεωπονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση πελατών (Γεωργών, Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Φυτωρίων).
 • Προώθηση και πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών εφοδίων.
Ωφελήματα:
 • Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπερίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης Υγείας της εταιρείας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μέχρι 14/10/2023 στο email: antonis.kythreotis@costaschristodoulou.com.cy . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22679822.

20/09/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

Η Τεχνοχημική, εταιρεία με ηγετική θέση στο εμπόριο αγροτικών εφοδίων και συναφών κατασκευών ζητεί να προσλάβει άμεσα Γεωπόνο-πωλητή για εξυπηρέτηση των πελατών της και στελέχωση του καταστήματος της (Λιοπέτρι) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Βασική γνώση Αγγλικών και Η/Υ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Τι προσφέρουμε:
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο προνοίας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Ευκαιρίες ανέλιξης.

Στείλε το βιογραφικό σου στο main@technochimiki.com.cy ή κάλεσε στο 24-816363 για περισσότερες πληροφορίες.

18/09/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΕΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Η Γεωργική Εταιρεία ΚΥΠΕΠ Δημόσια Λτδ ζητά δύο Γεωπόνους για εργοδότηση.

Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών διαλογής.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διαφόρων λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κλπ.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kypepdimosiaeterialtd@outlook.com.

10/09/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών ζητά Γεωπόνο για εργοδότηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της φύσης, των διαφόρων λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών και παραγωγών.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά της συσκευασία των πατατών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Προσφέρετε:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας).
 • Εκπαίδευση στην καλλιέργεια και συσκευασία.
 • Εργασία σε υγιεινό περιβάλλον.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο maria@cypruspotato.com.

02/09/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ

Ο Συνεργατικός Οργανισμός Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) ΛΤΔ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης, για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων του Οργανισμού με έδρα το κατάστημα στο Ξυλοφάγου και επαρχία ευθύνης την Αμμόχωστο.

Κύρια καθήκοντα:
 • Επιστημονική ενημέρωση των πελατών για τα προϊόντα που διαθέτει ο Οργανισμός.
 • Προώθηση και πώληση προϊόντων.
 • Παροχή επιστημονικών συμβουλών σε πελάτες.
 • Ορθή εξυπηρέτηση πελατών με βάση την εμπορική πολιτική και διαδικασία του Οργανισμού.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας από αναγνωρισμένο από το κράτος πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Συμβούλου Φυτοπροστασίας.
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Ο Οργανισμός προσφέρει:
 • Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ο μισθό.
 • Ταμείο Προνοίας 9%.
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από τον Οργανισμό.
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής.
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 15/09/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.koukounidou@sopazltd.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22866080.

31/08/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ K.M.K. AGROTICA LTD

Η εταιρεία K.M.K. AGROTICA LTD επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο-Υπεύθυνο Πωλήσεων για το κατάστημα, στην περιοχή Αρεδιού

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Καθήκοντα:
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων.
 • Γεωπονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση πελατών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: k.m.k.agrotica@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22380280.

08/08/2023

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το κατάστημα της στο Δάλι.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

1/08/2023

Θέση εργασίας Γεωπόνου στην Α&Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Η εταιρεία Α&Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ με παρουσία στον χώρο της φυτοπροστασίας και θρέψης φυτών από το 1977 ζητά να προσλάβει γεωπόνο για το κατάστημα της στη Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό Συμβούλου Φυτοπροστασίας.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή.
 • Καθήκοντα:
 • Ανάπτυξη των εργασιών του καταστήματος.
 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.
 • Οργάνωση παραγγελιών και έκδοση τιμολογίων.
 • Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: geoponotechniki@hotmail.com

11/07/2023

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για προώθηση προϊόντων σε καταστήματα D.I.Y., φυτώρια και υπεραγορές σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου με ταχύτητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

07/06/2023

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Λευκωσίας, στο κατάστημα Παλαιομετόχου με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Κάτοχος άδειας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Ανάπτυξη των εργασιών του καταστήματος.
 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων. Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο email: contact@premier.com.cy Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22815353.

23/05/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει 2 Γεωπόνους, έναν/μία για την Πάφο και έναν/μία για την ευρύτερη περιοχή Ζυγίου-Μαρωνιού.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

14/05/2023

Η εταιρεία Dairy Line Nutrition αναζητεί άμεσα υπάλληλο για πωλήσεις προϊόντων θρέψης ζώων.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Γεωπόνος (Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής) ή Κτηνίατρος.
 • Ο/η Γεωπόνος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής).
 • Δυναμικός χαρακτήρας.
 • Ικανότητα εργασίας σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
 • Ευελιξία σκέψης και ευρηματικότητα.
 • Προσαρμοστικότητα.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Κάτοχος αυτοκινήτου.

Στείλτε βιογραφικό στο monica@dairyline.it (Dr Monica Serrantoni)

10/05/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

Η ομάδα “Οργανωμένοι Πατατοπαραγωγοί Κύπρου” αναζητά Γεωπόνο για εργοδότηση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με παραγωγούς.
 • Καθοδήγηση παραγωγών.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά τη συσκευασία των πατατών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο globalgap2011@gmail.com

01/05/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λεμεσού.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

18/04/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών ζητά Γεωπόνο για εργοδότηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της καλλιέργειας της πατάτας, των διαφόρων λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών και παραγωγών.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά της συσκευασία των πατατών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Προσφέρετε:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας).
 • Εκπαίδευση στην καλλιέργεια και συσκευασία.
 • Εργασία σε υγιεινό περιβάλλον.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο maria@cypruspotato.com.

14/04/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ K.M.K. AGROTICA LTD

Η εταιρεία K.M.K. AGROTICA LTD επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματα της στην περιοχή Λευκωσίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Καθήκοντα:
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων.
 • Γεωπονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση πελατών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: k.m.k.agrotica@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22380280.

29/03/2023

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου με υποτροφία σε αντικείμενα παραγωγής γάλακτος

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μία (1) θέση στο θέμα: «Έρευνα στην χρήση εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών, και παραπροϊόντων, στην διατροφή των μηρυκαστικών με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων βελτιωμένης ποιότητας»

Περιγραφή: Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της χρήσης εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών και παραπροϊόντων στην διατροφή των μηρυκαστικών τόσο για την βελτίωση των προϊόντων (πχ χαλλούμι), όσο και για τις πολλαπλές επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον, το έδαφος και την τοπική κοινωνία. Έτσι ένα μέρος της έρευνας αφορά τη χρήση των βοσκών και κτηνοτροφικών λειμώνων, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο, ενώ το κύριο μέρος της έρευνας αφορά πειράματα πεδίου με νέες καλλιεργητικές πρακτικές (πχ ακαλλιέργεια), με εναλλακτικά φυτά (κτηνοτροφικά ψυχανθή, μίγματα) προσαρμοσμένα σε ξηροθερμικά κλίματα για την παραγωγή χορτονομής και τη χρήση τους στα μηρυκαστικά. Η χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων, όπως και παραπροϊόντων πλούσιων σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα και φαινολών (πχ παρα-προϊόντα ελαιόλαδου), έχουν διερευνηθεί στο εργαστήριο μας και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και των παραγωγών. Το διδακτορικό αυτό διερευνά (α) πιθανά εναλλακτικά χορτοδοτικά φυτά και τρόπους καλλιέργειά τους στην Κύπρο, (β) τη χρήση τους για τη διατροφή των μηρυκαστικών, σε συνδυασμό με παραπροϊόντα, για τη δημιουργία ιδιαίτερων προϊόντων, (πχ grass-fed χαλλουμιού) (γ) την επίδραση που ενδεχομένως έχουν στη φυσιολογία της πέψης τους, την ποσότητα/ποιότητα του γάλακτος, καθώς και στην έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό, και (γ) την συνολική επίδραση που έχει αυτή η χρήση των νομευτικών φυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, χρήση ντόπιων ζωοτροφών, αύξηση παραγωγής χορτομάζας και δέσμευσης άνθρακα, υγεία εδαφών και βελτίωσης συγκράτησης νερού κ.α.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο (ή μόνο Πτυχίο με βαθμό άνω του 8.5/10) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γενική Γεωπονία ή Ζωική παραγωγή ή Φυτική παραγωγή ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο και να θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα χορτοδοτικά φυτά και τα μηρυκαστικά ζώα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1-C2), ενώ προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος θα λαμβάνει χρηματοδότηση 1200 ευρώ μηνιαίως από χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί στα πλαίσια ερευνητικού έργου, ενώ δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί και ως βοηθός διδασκαλίας, ή να λαμβάνει, με βάση την αριστεία, εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Oυράνιος Τζαμαλούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

Μία (1) θέση στο θέμα: «Πρωτεομική μελέτη και ανάλυση έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η ποιότητα του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων συσχετίζεται με την υγεία των καταναλωτών. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει σε επίπεδο μεταγραφικής και μεταφραστικής έκφρασης γονιδίων, τα μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται στις μοριακές διεργασίες καθορισμού της περιεκτικότητας του λίπους του γάλακτος σε λιπαρά οξέα, τα οποία συσχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί έρευνα για όσους διαθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή να παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη όταν προκύπτουν ανάγκες. Ένα μέρος του διδακτορικού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιλτιάδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, despoina.miltiadou@cut.ac.cy

Έναρξη φοίτησης και για τις δυο θέσεις: Σεπτέμβριο 2023

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος: Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

Υποβολή αίτησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.)

28/02/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PREMIER SHUKUROGLOU

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητεί Γεωπόνο για την επαρχία Λευκωσίας, με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
 • Ανάπτυξη των εργασιών του καταστήματος.
 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων, 13ος μισθός, μέρος 14ου μισθού, ταμείο προνοίας . Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο contact@premier.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22815353.

30/01/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ K.M.K. AGROTICA LTD

Η εταιρεία K.M.K. AGROTICA LTD επιθυμεί να προσλάβει 2 Γεωπόνους πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματα της στην περιοχή Αρεδιού και Λακατάμια.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Καθήκοντα:
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων.
 • Γεωπονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση πελατών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: k.m.k.agrotica@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22380280.

30/01/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ V.V. LAMPADISTIS WINERIES LTD

Η εταιρεία V.V. Lampadistis Wineries Ltd, με έδρα τον Οίκο Μαραθάσας, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Κάτοικος ορεινών περιοχών Τροόδους θα ήταν ιδανικό.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση και καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ηθική και εχεμύθεια.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του αμπελώνα.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών.
 • Καταγραφή και έλεγχος εργασιών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: hr@casalepanayiotis.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22952444.

30/01/2023

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ AGROLAN LTD

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ Group, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνους πλήρους απασχόλησης για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων στις επαρχίες: Λεμεσού – Πάφου και Αμμοχώστου.

Κύρια Καθήκοντα:
 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων και προϊόντων της Εταιρείας.
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες.
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας.
Προσόντα και Εμπειρία:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office.
 • Διάθεση ως άλλη την διεκπεραίωση καθηκόντων.
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά.
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα.
 • Πνεύμα Συνεργασίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και συνέπεια.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου με ταχύτητες.
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Η Εταιρεία προσφέρει:
 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία.
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής.
 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόντα Υγείας του Ομίλου MSJ.
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 25/02/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

19/01/2023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ COSTAS CHRISTODOULOU LTD

Η εταιρεία COSTAS CHRISTODOULOU LTD, με 119 χρόνια παρουσίας στην Κυπριακή αγορά, εισαγωγείς και διανομείς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο στην επαρχία Λευκωσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο γεωπονίας κατά προτίμηση στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Καθήκοντα:
 • Γεωπονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση πελατών (Γεωργών, Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Φυτωρίων).
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων γεωργικών εφοδίων.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μέχρι 10/02/2023 στο email: antonis.kythreotis@costaschristodoulou.com.cy . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22679822.

17/12/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ G. VARDAKIS & SONS LTD

Η εταιρεία G VARDAKIS & SONS LTD, με έδρα την Ορμήδεια, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο γεωπονίας με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Κάτοικος επαρχίας Λάρνακας /Αμμοχώστου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ηθική και εχεμύθεια.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά την συσκευασία των προϊόντων.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών.
 • Προγραμματισμός εργασιών παραγωγής.
 • Καταγραφή και έλεγχος εργασιών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@vardakisfarm.com . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 24720470

01/12/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Εταιρεία με έδρα το Πελένδρι αναζητά Γεωπόνο με γνώση στην διαχείριση παραγωγής σε θερμοκήπια και οπωροφόρα δέντρα.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο γεωπονίας με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Τίμιος και συνεργάσιμος.

Μπορείτε αποστείλετε το βιογραφικό σας: cristinademetriou@gmail.com . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 99261927, 96782136

14/11/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ GREEN PUZZLE GARDEN CENTER

To Green Puzzle Garden Center αναζητά άτομο να ενταχθεί στο δυναμικό του στο τμήμα των πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και διάθεση για εξυπηρέτηση.
 • Άτομο με πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πτυχίο γεωπονίας με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Μπορείτε αποστείλετε το βιογραφικό σας: fytoriachristoforou@gmail.com

07/11/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το κατάστημα της στην Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

06/11/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ MSJ AGROLAN

Η εταιρεία MSJ Agrolan ζητά να προσλάβει γεωπόνο με έδρα την Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο office.administration@agrolan.com.cy

14/10/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά Γεωπόνο για εργοδότηση στην Επαρχία Λευκωσίας.

 • Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα.
 • Τόπος εργασίας: Λευκωσία.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο info@cpmb.org.cy Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 635559.

10/10/2022

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ AGRIPLANT GARDENS

Η εταιρεία Agriplant Gardens δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και συντήρησης κήπων επιθυμεί όπως εργοδοτήσει Γεωπόνο, του οποίου τα καθήκοντα περιγράφονται πιο κάτω:

Καθήκοντα:
 • Επιβλέπει τα συνεργεία συντήρησης και δίνει οδηγίες σε θέματα φυτοπαθολογίας και τρόπους αντιμετώπισης καθώς και κλαδεμάτων.
 • Ελέγχει καθημερινά όπως τηρείται το αρχείο επισκέψεων σε πελάτες.
 • Είναι υπεύθυνος για την παραγγελία φυτοπροστατευτικών προϊόντων των συνεργείων καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Φυτοπροστασίας
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο info@agriplant.com.cy Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25711020 / 25714511.

28/09/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ M.N BIOAGROTIKI LTD

Η εταιρεία Μ.N. BIOAGROTIKI LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο Φυτικής παραγωγής με στόχο:

 • Προώθηση προϊόντων και Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (IPM) με έμφαση στην Ωφέλιμα Έντομα, Βομβίνους, Ευφυής Γεωργίας και Γεωργίας Ακριβείας.
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Παρακολούθηση Αγροκτημάτων.
 • Εργασία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στις Γεωπονικές Επιστήμες.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Συμβούλου Φυτοπροστασίας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή Χρήση Η/Υ ειδικά Microsoft excel, Word, PowerPoint, Access.
 • Χρήση Μηχανημάτων ακριβείας ph, EC, NDVI.
 • Ανάλυση Μετεωρολογικών δεδομένων.
 • Λήψη εδαφολογικών αναλύσεων και προσδιορισμός συνταγών θρέψης.
 • Γνώση βασικών αρχών υδροπονίας και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων.
 • Γνώσεις Οργανικής Γεωργίας και Μικροβιακών Σκευασμάτων.

Το πακέτο απολαβών θα προσφέρετε βάσει των προσόντων του αιτητή. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο bioagrotikinm@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25532353.

05/09/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd

Η εταιρεία FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd, με έδρα την βιομηχανική περιοχή της Αραδίππου στην Λάρνακα, δραστηριοποιείται στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε μορφή fresh-cut, και ζητά να εργοδοτήσει Τεχνολόγο Τροφίμων – Λειτουργό Διασφάλισης Ποιότητας, για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:
 • Εφαρμόζει το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στη βάση του εγκεκριμένου προγράμματος.
 • Μεριμνά ώστε να παραμένει ενημερωμένος σχετικά με την πρακτική που επικρατεί στο χώρο του ποιοτικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού.
 • Μεριμνά ώστε η φόρτωση και η παράδοση των συσκευασμένων προϊόντων να γίνεται με τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα των προϊόντων.
 • Μεριμνά ώστε να λειτουργεί τράπεζα πληροφοριών που αφορά θέματα ποιότητας.
 • Μεριμνά ώστε να αποστέλλονται τα αναγκαία δείγματα προς ανάλυση για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου.
Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας στον κλάδο της Τεχνολογίας Τροφίμων σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HR@farmersfresh.eu. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

20/08/2022

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι προτίθεται να εργοδοτήσει έξι (6) ερευνητές (λειτουργούς) για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΙΓΕ για την υλοποίηση του Εθνικού Ερευνητικού Προγράμματος AGRICYGEN.

Οι θέσεις αφορούν:
 • ΘΕΣΗ ΑΡ. 1: Κλάδο Ζωικής Παραγωγής
 • ΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 2-3: Κλάδο Ζωικής Παραγωγής
 • ΘΕΣΗ ΑΡ. 4: Κλάδο Αγροβιοτεχνολογίας
 • ΘΕΣΗ ΑΡ. 5: Κλάδο Βελτίωσης Φυτών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Απαιτούμενα Προσόντα, Πρόσθετα Προσόντα, Κριτήρια αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών ερευνών στο πιο κάτω σύνδεσμο: http://news.ari.gov.cy/news-events/n_career_2022b.php

Σημαντικό: Όπως ορίζει και η προκήρυξη, οι υποψήφιοι με προσόντα στη Γεωπονία, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Γεωπόνων, με τακτοποιημένη την ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι να τακτοποιήσουν ΕΓΚΑΙΡΑ τις οφειλές τους. Το Συμβούλιο Γεωπόνων ουδεμία ευθύνη φέρει για μη πρόσληψη αιτητή λόγω μη τακτοποίησης ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή καθυστέρησης τακτοποίησης της.

01/08/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λευκωσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Σύμβουλος Φυτοπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

28/07/2022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Λευκωσίας, στο κατάστημα Παλαιομετόχου με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Κάτοχος άδειας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Ανάπτυξη των εργασιών του καταστήματος.
 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων. Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο email: contact@premier.com.cy Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22815353.

11/06/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ T.P. AgroBiotech Ltd

Η εταιρεία T.P. Agrobiotech LTD με έδρα την Λεμεσό ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της σε όλη την Κύπρο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο μελών του Συμβουλίου Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια άδεια.
 • Γνώση MS Office ( Word, Excel, Power Point).
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης χειροκίνητου αυτοκινήτου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και Ομαδικό πνεύμα.
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Προσφέρουμε:
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.
Απολαβές:
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος μισθός

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο t.p.agrobiotech@hotmail.com.

18/05/2022

Ζητείται Γεωπόνος για μερική απασχόληση σε κήπο στα Κονιά της Πάφου.

Περισσότερες πληροφορίες στο 99673592

16/04/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ A.D. GEOPONIKI LTD

Η εταιρεία A.D. GEOPONIKI LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με έδρα στην Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο info@adgeoponiki.com.

14/03/2022

9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 9 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργίας, στο Τμήμα Γεωργίας και 5 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 06.11.2021.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας στο www.psc.gov.cy ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) στο https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/, μέχρι την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σελίδα 332-334.

14/03/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΩΡΕΙΑ ΥΔΡΟΚΑΛ ΛΤΔ

Η εταιρεία ΥΔΡΟΚΑΛ ΛΤΔ ζητά όπως εργοδοτήσει Γεωπόνο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια Οδηγού.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η θέση είναι για παγκύπρια εργασία.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο hydrocalnursery@hotmail.com Τηλ. επικοινωνίας: 24333129.

20/02/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΟΠΑΖ LTD

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΣΟΠΑΖ) ΛΤΔ ζητεί να εντάξει στο δυναμικό του ένα ΓΕΩΠΟΝΟ – ΖΩΟΤΕΧΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ ΖΩΩΝ.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα στη Ζωική Παραγωγή και Διατροφή Ζώων.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην διαχείριση, διατροφή και υγιεινή των ζώων.
 • Επισκέψεις σε πελάτες για προώθηση των προϊόντων του οργανισμού.
 • Καταρτισμός σιτηρεσίων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22866080.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο mariakoukounidou@sopazltd.com το αργότερο μέχρι 28/02/2022.

06/02/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Η εταιρία Spyros Stavrinides Chemicals Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λευκωσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό γίνονται δεκτές μέχρι 12/2/2022 στο email: chemicals@stavrinides.com.cy . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22447464.

01/02/2022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Πάφου με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Κάτοχος άδειας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
 • Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων. Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο email: contact@premier.com.cy Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22815353.

12/01/2022

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

21/12/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ FFH Farmer’s Gresh & Healthy Products Ltd

Η εταιρεία FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο Τεχνολόγο τροφίμων με έδρα εργασίας την Λάρνακα στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά την συσκευασία των προϊόντων.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας στον κλάδο της Τεχνολογίας Τροφίμων σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εξοικειωμένος/η στην χρήση Η/Υ και διαδικτύου.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: HR@farmersfresh.eu

25/11/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Α&Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Η εταιρεία Α&Κ Χαραλάμπους Γεωπονοτεχνική ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με τομέα ευθύνης την επαρχία Πάφου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: geoponotechniki@hotmail.com

13/09/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος ή πτυχίο τεχνολόγου Γεωπονίας.
 • Καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών και παραγωγών.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά την συσκευασία πατατών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Προσφέρετε:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας).
 • Εκπαίδευση στη καλλιέργεια και συσκευασία.
 • Εργασία σε υγιεινό περιβάλλον.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cpmb.org.cy

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Τ.Θ. 40160, 6301 Λάρνακα, Τηλ: +357 24635559

18/08/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Αμμοχώστου, έδρα Ξυλοφάγου με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία και κάτοχος Αδείας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πείρα τουλάχιστον 4 χρόνων στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
 • Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο contact@premier.com.cy Tηλ. επικοινωνίας: 22815353

08/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Fikardou Farmer’s Fresh Ltd

Η εταιρεία Fikardou Farmer’s Fresh Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την εκτέλεση γεωργικών/γεωπονικών εργασίων στις καλλιέργειες φυλλωδών λαχανικών και δη μαρούλια(iceberg, patavia, romaine, lollo rosso). Το αγρόκτημα βρίσκεται στην περιοχή Φικάρδου και προσφέρει διαμονή, επιπλέον θέση εργασίας για τον/την σύζυγο και μεταφορικό μέσω μαζί με ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Καθήκοντα:
 • Προγραμματισμός φυτεύσεων, λιπάνσεων, ψεκασμών.
 • Τήρηση ημερολογίου καλλιεργητή
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: christosfikardou@gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας:99193080

07/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ BUILDING PROPERTY INSPECTION

Η εταιρεία BUILDING PROPERTY INSPECTION με έδρα την Λάρνακα ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με εμπειρία στον σχεδιασμό και συντήρηση κήπων.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Μισθός αναλόγως προσόντων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: bpi@buildinginspectionscyprus.com Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δώρο Λακκοτρύπη στο 99446650.

05/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την επαρχία Αμμοχώστου και για κατάστημα στην Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

02/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Α&Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Η εταιρεία Α&Κ Χαραλάμπους Γεωπονοτεχνική ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για τις ανάγκες του καταστήματος της στην Λεμεσό.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: geoponotechniki@hotmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25354935.

27/03/2021

11 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 11 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α8.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 14.11.2020.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

05/03/2021

5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α8.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 14.11.2020 , δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22.1.2021 και αρ. γνωστοποίησης 40 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

04/02/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥ.ΣΥ.Φ)

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥ.ΣΥ.Φ) μέλη του οποίου είναι οι εταιρείες εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και σπόρων, ζητά να προσλάβει ΓΕΩΠΟΝΟ στη θέση του/της γραμματέα του Συνδέσμου.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης ή αγορά υπηρεσιών και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

 

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 19/02/2021 στη ηλεκτρονική διεύθυνση y.violaris@sopazltd.com

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να λάβετε τηλεφωνικά από το Πρόεδρο του ΚΥ.ΣΥ.Φ Γιάννη Βιολάρη στο τηλέφωνο 99-680128.

18/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων ως ανάδοχος φορέας ζητά προς άμεση εργοδότηση Γεωπόνο ή Κτηνίατρο, για την θέση του υπεύθυνου του Κέντρου Μελισσοκομίας – Δράση Α2 (Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022).

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Γνώση στην Μελισσοκομία καθώς και γνώση Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων 31 Ιανουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι οποίες αφορούν την θέση του Υπεύθυνου Κέντρου Μελισσοκομίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων http://www.cybeeas.com ή στο τηλέφωνο 99685901 κ. Μάριο Κωνσταντίνου Πρόεδρο Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων

12/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

10/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD

Η εταιρεία Spyros Stavrinides Chemicals LTD ζητά γεωπόνο για πλήρη απασχόληση για την επαρχία Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 22447464. Αποστολή βιογραφικών στο: chemicals@stavrinides.com.cy

26/11/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PLANT FIX ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Η εταιρεία PLANT FIX που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων ζητά γεωπόνο για τη προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, πλαστικά και γεωργικά εφόδια, είδη άρδευσης, ζωοτροφές).

 • Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Μεσόγη, Πάφο
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη Πείρα στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα αποδέχεται μόνο γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο info@plantfixcy.com . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας Λεωφόρος Μεσόγης 68, 8280 Πάφος.

Τηλεφωνική επικοινωνία : 99339666 (Νίκος), 99931555 (Χρήστος)

04/11/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για τις επαρχίες Λεμεσού και Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

27/10/2020

ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ.

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά γεωπόνο για εργοδότηση στην επαρχία Πάφου.

 • Ημερ. έναρξης εργασίας : Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Πάφος
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων.
 • Ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδηγού.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@cpmb.org.cy

13/09/2020

ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ SAHIN NURSERIES LTD.

Η φυτωριακή μονάδα SAHIN NURSERIES LTD, με ειδίκευση στην παραγωγή ετήσιων ανθοφόρων και αρωματικών φυτών, ζητά να προσλάβει γεωπόνο.

 • Ημερ. έναρξης εργασίας : τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου
 • Τόπος εργασίας: Σταθμός Σκαρίνου
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας (φυτικής παραγωγής ή γενικής γεωπονίας )
 • Εγγραφή στο Συμβ.Γεωπόνων.
 • Ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη πείρα σε φυτωριακή μονάδα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα δέχεται γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο sahincy@spidernet.com.cy στην αγγλική γλώσσα. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ωρών 08:00-15:00 στο 24 322170. Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας SAHIN NURSERIES LTD, Σταθμός Σκαρίνου, 7731, Σκαρίνου.

12/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

07/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PLANT FIX ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

Η εταιρεία PLANT FIX που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων ζητά γεωπόνο για τη προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, πλαστικά και γεωργικά εφόδια, είδη άρδευσης, ζωοτροφές).

 • Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Λεμεσός
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη Πείρα στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα αποδέχεται μόνο γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο info@plantfixcy.com . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας Λεωφόρος Μεσόγης 68, 8280 Πάφος.

Τηλεφωνική επικοινωνία : 99339666 (Νίκος), 99931555 (Χρήστος)

03/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εκ μέρους του πελάτη μας, εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιολογικού λαδιού στην περιοχή της Ευρύχου, το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Εrnst & Young Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Οperations Manager.

Καθήκοντα Θέσης:
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων για την ορθή λειτουργία του οργανισμού.
 • Επίβλεψη και αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του οργανισμού.
 • Διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των λειτουργιών του οργανισμού και του προσωπικού.
 • Πρόσληψη, επίβλεψη και καθοδήγηση του προσωπικού.
 • Διαφύλαξη της εφαρμογής των πρότυπων παραγωγής και ποιότητας.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού/Λήψη διορθωτικών ενεργειών.
 • Εφαρμογή και διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και υγείας / συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς.
 • Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πείρα σε αντίστοιχη θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: clientjobs@cy.ey.com

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22209908.

20/07/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPA LINKFLOR LTD (Φυτώρια Agriplant Gardens)

Η εταιρεια SPA LINKFLOR LTD (Φυτωρια Agriplant Gardens) ζητά όπως εργοδοτήσει 2 Γεωπόνους θα πληρούν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδίκευση σε φυτοπροστασία και παραγωγή φυτών.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδηγού.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Οι θέσεις είναι για εργασία στην Λεμεσό.

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 25711020 – Email: info@agriplant.com.cy

25/06/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

25/05/2020

Θέση εργασίας στην Premier Shukuroglou LTD

Η εταιρεία Premier Shukuroglou LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το τμήμα πωλήσεων γεωργικών, στην περιοχή Λευκωσίας – Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία.
 • Άδεια Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και εφαρμογών Windows.
Καθήκοντα:
 • Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
 • Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στην πελατεία.

 

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο g.koudounas@premier.com.cy – Πληροφορίες: 96439901

17/05/2020

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για προώθηση προϊόντων σε καταστήματα D.I.Y. και υπεραγορές σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

27/02/2020

Θέση εργασίας στην CHRISTODOULOS FARM LTD

Η εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνo ή τεχνολόγο Γεωπόνο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας ή τεχνολόγου Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος (ισχύει μόνο για Γεωπόνος).
 • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού διάφορων λιπασμάτων και συστήματος υδροπονίας.
 • Αγάπη για την φύση.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων.
 • Ηθική και εχεμύθεια.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: accounts@christodoulosfarm.com ή επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99372141.

05/02/2020

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τα καταστήματα της στην επαρχία Λεμεσού (Παρεκκλησία και Κάτω Πολεμίδια).

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

29/01/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ STEKAS TRADING LTD – STEKAS D.I.Y

Η εταιρεία STEKAS TRADING LTD ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Φυτοπροστασίας για την επαρχία Αμμοχώστου. Πλήρη ή μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (M/S OFFICE).
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, υπευθυνότητα, ηθική και εχεμύθεια.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Γεωπονίας και πώλησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: stekasdiy@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 23824450

19/01/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ AGROLAN

Η Εταιρεία Agrolan Ltd ζητά Γεωπόνο για την Επαρχία Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα στην παθολογία φυτών.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου και άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου ανανεωμένη.
 • Κάτοικος Επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση M/S Office.
 • Άδεια οδηγού.
Καθήκοντα:
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Πωλήσεις Γεωργικών Φαρμάκων
 • Μακροσκοπική διάγνωση φυτοπαθολογικών και εντομολογικών ασθενειών και ελλείψεις από μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία
Προσφέρεται:

Εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Αποστολή βιογραφικών έως 27/01/2020

22/12/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD

Η εταιρεία Σπύρος Σταυρινίδης Κεμικάλς-Λτδ ζητά να προσλάβει γεωπόνο για πλήρη απασχόληση στην επαρχία Πάφου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Κατά προτίμηση κάτοικος Πάφου

 

Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ. 22447464 Αποστολή βιογραφικών στο chemicals@stavrinides.com.cy

03/12/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

9/09/2019

Θέση Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου στην εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD

Η Εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD, έμποροι και παραγωγοί φρούτων και λαχανικών, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο – Ειδικό στις Υδροπονικές καλλιέργειες, για άμεση και πλήρη εργοδότηση στο θερμοκήπιο μας στην Δερύνεια.

Καθήκοντα – Ευθύνες:
 • Επικοινωνία με την διεύθυνση για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς, με την δημιουργία σχεδίου καλλιέργειας.
 • Παρακολούθηση ποιότητας του νερού της καλλιέργειας και των αδρανών υποστρωμάτων.
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των εργατών, για τον καλύτερο τρόπο διατήρησης των φυτών.
 • Διασφάλιση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Πρόληψη και έγκαιρη καταπολέμηση ασθενειών στα φυτά με όσο το δυνατό λιγότερη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
 • Διενεργεί ελέγχους για την διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής.
 • Δημιουργία αρχείου, καταγραφή των συσκευασμένων προϊόντων και ακολούθως αναφορά στην διεύθυνση.
 • Καθοδήγηση για την διαλογή και συσκευασία των προϊόντων.
 • Προώθηση της ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Γεωπονίας με κατεύθυνση την φυτική παραγωγή (Σε περίπτωση πτυχιούχων Γεωπονίας απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη την ετήσια άδεια).
 • Καλή γνώση Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel).
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού διάφορων λιπασμάτων και συστήματος υδροπονίας.
 • Αγάπη για την φύση.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων.
 • Ηθική και εχεμύθεια.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: accounts@christodoulosfarm.com. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99372141.

29/07/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

20/03/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

19/03/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ A.I.G.AGRO LTD

Η εταιρεία A.I.G.AGRO LTD αναζητεί Γεωπόνο για εργοδότηση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: savvasandreou@cytanet.com.cy

17/02/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ EUROCERT

Η εταιρεία EUROCERT αναζητεί Γεωπόνο για εργοδότηση στην Λεμεσό.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: kgalano1@hotmail.com

10/02/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-OINOΛΟΓΟΥ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύγχρονο οινοποιείο στην περιοχή Λευκάρων με υφιστάμενους αμπελώνες και εν εξέλιξη αμπελώνες προς εγκατάσταση, προσφέρει θέση εργασίας  σε γεωπόνο όπου προτίθεται να συμβάλει ενεργά στην διαχείριση και εγκατάσταση των αμπελώνων καθώς και στην διεκπεραίωση οινοποιητικών πρακτικών, αναλύσεων και εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο γεωπονίας/ Οινολογίας, ή συναφή κλάδο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Αγάπη και μεράκι για το αμπέλι και το κρασί
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και τυπικότητα
 • Δυνατότητα μάθησης, γρήγορης εξέλιξης και ευελιξίας
 • Μεταπτυχιακό αμπελουργίας/ οινολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα εργασίας:

O επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα διεκπεραιώνει εργασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αμπελώνα, ελέγχου και ανάλυσης πορείας ωρίμανσης των σταφυλιών, καλλιεργητικές εργασίες όπως χειμερινά και θερινά κλαδεύματα, λιπάνσεις κ.α. Όσον αφορά τις οινοποιητικές τεχνικές θα του ανατεθούν μετά από εκπαίδευση αναλύσεις οίνου, μεταγγίσεις, απολασπώσεις, χειρισμός και προετοιμασία μηχανημάτων οινοποιείου, τήρηση αρχείων κ.α..

Αποστολή βιογραφικών:

Email: konstantinoscharilaou@gmail.com

22/11/2018

Υπεύθυνο Αγροκτήματος στο χωριό Συλίκου
  Ψάχνουμε να προσλάβουμε μόνιμο εργαζόμενο προσωπικό για το σπίτι και το αγρόκτημα μας που βρίσκεται στο χωριό Συλίκου.

Αντί να μισθώσω εργαζόμενους εκτός της περιοχής μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή πρωτοβουλία να προσπαθήσω να βρω εργαζόμενους από την γύρω περιοχή. Σε πρώτο στάδιο ενδιαφερόμαστε να εργοδοτήσουμε Γεωπόνο-διαχειριστή για πλήρη απασχόληση ο οποίος να είναι σε θέση να φροντίζει:

• Το αγρόκτημα το οποίο έχει εμβαδόν 22.000 τετραγωνικών μέτρων
• Τα δέντρα / φυτά που ευρίσκονται φυτεμένα σε αυτό: ελιές, πορτοκαλιές, συκιές, αμπέλια και διαφορά λαχανικά (Το αγρόκτημα δεν έχει ζώα, έχει μόνο καλλιέργειες).
• Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να διατηρεί το αγρόκτημα σε καλή κατάσταση.
• Μάζεμα όλων των φρούτων / λαχανικών ανάλογα με την εποχή.
• Συντήρηση / προετοιμασία των ελαιόδεντρων, συλλογή των ελιών με τρόπο που δεν βλάπτει τα δέντρα και στη συνέχεια μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για δημιουργία ελαιόλαδου και πώληση του.
• Το άτομο θα πρέπει να είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση και τη συντήρηση του σπιτιού: είτε μικρές διορθωτικές εργασίες, είτε επίβλεψη και έλεγχος των εργασιών που θα διενεργούνται από εργολάβους και αναφορά των αποτελεσμάτων στον ιδιοκτήτη.
• Το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει πώς να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα: μηχανήματα άρδευσης νερού / ελκυστήρες και άλλες γεωργικές μηχανές.

Ο μισθός θα είναι στο επίπεδο της αγοράς αλλά εξαρτάται από τα προσόντα και την εμπειρία του ενδιαφερόμενου.

Αν ενδιαφέρεστε ή γνωρίζετε κάποιον που θα ήταν κατάλληλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου στο τηλέφωνο μου 00447557908470 ή να μου στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο (email) Nicholas@CCRE.net

24/9/2018

Career Opportunity
Trainee Horticultural Manager – Mediterranean Area, Based in Cyprus
  • The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is an international non-profit organisation seeking to recruit a Trainee Horticultural Manager to join the Mediterranean Area Office team, based in Larnaca, Cyprus.
  • With a workforce of over 250 staff, the Mediterranean Area has responsibility for the cemeteries and memorials in 18 countries around the Mediterranean Basin from Northern Italy to Sudan and from temperate to arid zone desert climates.
  This is a trainee management post that will see the post-holder’s development to undertake responsibility for the maintenance of cemeteries across multiple countries across the Mediterranean Area (MA).
More informations:

– Advert
– Fact Sheet
– Job Description

15/7/2018

Η Εταιρεία Agrolan Ltd ζητά Γεωπόνο για την Επαρχία Λεμεσού.
Απαραίτητα προσόντα:
  • • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην παθολογία φυτών.
  • • Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου (ανανεωμένη)
  • • Κάτοικος Λεμεσού
  • • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια
  • • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • • Καλή γνώση M/S Office.
  • • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
  • Άδεια οδηγού
Καθήκοντα:
  • • Εξυπηρέτηση πελατών
  • • Πωλήσεις Γεωργικών Φαρμάκων
  • Μακροσκοπική διάγνωση φυτοπαθολογικών και εντομολογικών ασθενειών και ελλείψεις από μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία
Προσφέρεται:
  • Εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy
Τηλέφωνο: 22461040

Αποστολή βιογραφικών έως 27 Ιουλίου 2018

9/07/2018

Η εταιρεία Green Touch LTD με έδρα την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ζητά να προσλάβει υπεύθυνο συνεργείων συντηρήσεων.
Καθήκοντα:
  • – Οργανώνει και καθοδηγεί τα συνεργεία συντηρήσεων.
  • – Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα αρδεύσεων, κλαδεμάτων, λιπάνσεων και φυτοπροστασίας.
  • – Είναι υπεύθυνος για την αγορά φυτοπροστατευτικών, λιπασμάτων και μηχανημάτων της εταιρείας.
  • – Επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών, όταν κριθεί αναγκαίο, για επίλυση προβλημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
   • – Πτυχίο Γεωπονίας Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
   • – Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
   • – Εμπειρία σε αναγνώριση εχθρών και ασθενειών σε καλλωπιστικά φυτά.
   • – Άδεια Οδηγού
   • – Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες.

   Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορoύν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο πιο κάτω email: greentouch@cytanet.com.cy
   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: http://www.greentouchcyprus.com/ και στο τηλέφωνο 99512019 (Μάρκος).

31/05/2018

Η L. Lambrou Agro Ltd, εταιρεία με ηγετική θέση στους τομείς της Γεωργίας, Κήπου και Δημόσιας Υγείας ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο Γεωπονίας
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

21/05/2018

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co.Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την περιοχή της Πάφου.

Σκοπός θέσης:

  • Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες:

  • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της.
  • Διεξάγει έρευνες και μελετάει τη σύσταση του εδάφους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές καθώς και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
  • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής.
  • Διασφαλίζει πως η μέθοδος καλλιέργειας που υλοποιεί η εταιρεία είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον.
  • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά.
  • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους.
  • Αναζητεί, εξετάζει και εφαρμόζει νέες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους καλλιέργειας.
  • Εξετάζει νέα φυτοφάρμακα και λιπάσματα καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην παραγωγή και στο περιβάλλον.
  • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας.
  • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία.
  • Αναφέρει στο Γενικό Διευθυντή για γεωργικά μηχανήματα ή νέα λιπάσματα και/ή φυτοφάρμακα που χρειάζεται το τμήμα.
  • Αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα του.
  • Διατηρεί τις επαγγελματικές και τεχνικές του γνώσεις συμμετέχοντας σε διάφορα εργαστήρια, σεμινάρια, κ.ο.κ.
  • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας.
  • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται.
  • Εντοπίζει και αναφέρει εκπαιδευτικές ανάγκες που χρειάζεται το τμήμα.
  • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων

Απαραίτητες δεξιότητες:

  • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
  • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων , γεωργικών μηχανημάτων κ.τ.λ.
  • Αγάπη για την φύση
  • Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
  • Κριτική σκέψη
  • Πειθώ
  • Ηθική και εχεμύθεια
  • Αξιοπιστία
  • Ενσυναίσθηση
  • Ομαδικότητα

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: hr@alionveg.com και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

07/12/2017

Η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών Ltd, ζητεί να προσλάβει Γεωπόνο για το συσκευαστήριο στην Πάφο.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Γεωπονία.
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωπόνων και να έχει τακτοποιημένη την ετήσια άδεια Γεωπόνου
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

24/07/2017

Η εταιρεία Soteris Shaelos Plants & Flowers Ltd, ζητεί να προσλάβει άμεσα έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με έδρα το Ζύγι.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Γεωπόνος Απόφοιτος Α.Ε.Ι.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός
  Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί θετικά.Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάπτυξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, καθώς και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αναλόγως προσόντων, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 30/07/2017 στο e-mail: qgardencyprus@gmail.com (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

14/06/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου.

Αρ. Διαγωνισμού Αρ. 14/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου και άλλων συναφών εργασιών όπως η λειτουργία, εποπτεία, καθαριότητα και συντήρηση δημοτικών πάρκων και κήπων καθώς επίσης σχεδιασμός και τοπιοτέχνηση όλων των δημοτικών χώρων πρασίνου και πάρκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 30/06/2017 και ώρα 12:00 μμ.

Με εκτίμηση
Μελίνα Γιωργαλλή
Τεχνικός
Δήμος Αγίας Νάπας
Τηλ. 23 816 326

06/06/2017 

Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER

Το Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER στο Ζύγι ζητά να προσλάβει Γεωπόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24332541

01/06/2017

H Δ. Χαρμαντάς Φυτοπροστασία Λτδ ζητά Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας για πλήρη απασχόληση στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών χρειωδών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο d.charmantas@cytanet.com.cy
Διεύθυνση καταστήματος: Λεωφόρος Μακαρίου 41, Κίτι, Λάρνακα
Τηλ: 24422206

2/10/2014

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Εμπορικός Τομέας) ζητά να προσλάβει τρεις ( 3 ) Γεωπόνους για τις ακόλουθες θέσεις / επαρχίες:

Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – γυναίκα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Πάφου

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα κατά προτίμηση, στη Φυτική Παραγωγή ή Φυτοπροστασία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο emai:
YiannisViolaris@ccb.coop.com.cy το αργότερο μέχρι 15/10/2014 .

25/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος

Η Εταιρεία «Κώστας Χριστοδούλου Λτδ», Εισαγωγείς και Διανομείς των προϊόντων της BayerCropScience και Cheminova στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Γεωπονία.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα της γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:
info@costaschristodoulou.com.cy ή στη Διεύθυνση:
Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Τ.Θ.21032, 1500 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 67 98 22

28/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος στην επαρχία Αμμοχώστου

Η εταιρία AgroLan ltd ζητά: Γεωπόνο κάτοικο της επαρχίας Αμμόχωστου για το κατάστημα μας στη Σωτήρα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην Παθολογία Φυτών
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Internet και Outlook.
 • Άδεια Οδηγού.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου. Προσφέρεται εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, προμήθεια, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή στο:
info@agrolan.com.cy

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας.