Θέσεις εργασίας

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας.

13/09/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος ή πτυχίο τεχνολόγου Γεωπονίας.
 • Καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.
Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών και παραγωγών.
 • Ποιοτικό έλεγχο κατά την συσκευασία πατατών.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Προσφέρετε:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας).
 • Εκπαίδευση στη καλλιέργεια και συσκευασία.
 • Εργασία σε υγιεινό περιβάλλον.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cpmb.org.cy

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Τ.Θ. 40160, 6301 Λάρνακα, Τηλ: +357 24635559

18/08/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS

Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus είναι πρωτοπόρα Κυπριακή εταιρεία στον τομέα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, σπόρων και άλλων γεωργικών χρειωδών. Για το τμήμα πωλήσεων, ζητείται γεωπόνος για την επαρχία Αμμοχώστου, έδρα Ξυλοφάγου με τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία και κάτοχος Αδείας Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Πείρα τουλάχιστον 4 χρόνων στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
 • Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
 • Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο contact@premier.com.cy Tηλ. επικοινωνίας: 22815353

08/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Fikardou Farmer’s Fresh Ltd

Η εταιρεία Fikardou Farmer’s Fresh Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την εκτέλεση γεωργικών/γεωπονικών εργασίων στις καλλιέργειες φυλλωδών λαχανικών και δη μαρούλια(iceberg, patavia, romaine, lollo rosso). Το αγρόκτημα βρίσκεται στην περιοχή Φικάρδου και προσφέρει διαμονή, επιπλέον θέση εργασίας για τον/την σύζυγο και μεταφορικό μέσω μαζί με ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Καθήκοντα:
 • Προγραμματισμός φυτεύσεων, λιπάνσεων, ψεκασμών.
 • Τήρηση ημερολογίου καλλιεργητή
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: christosfikardou@gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας:99193080

07/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ BUILDING PROPERTY INSPECTION

Η εταιρεία BUILDING PROPERTY INSPECTION με έδρα την Λάρνακα ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με εμπειρία στον σχεδιασμό και συντήρηση κήπων.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Μισθός αναλόγως προσόντων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: bpi@buildinginspectionscyprus.com Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δώρο Λακκοτρύπη στο 99446650.

05/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για την επαρχία Αμμοχώστου και για κατάστημα στην Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

02/04/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Α&Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Η εταιρεία Α&Κ Χαραλάμπους Γεωπονοτεχνική ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για τις ανάγκες του καταστήματος της στην Λεμεσό.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: geoponotechniki@hotmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25354935.

27/03/2021

11 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 11 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α8.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 14.11.2020.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

05/03/2021

5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α8.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 14.11.2020 , δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22.1.2021 και αρ. γνωστοποίησης 40 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

04/02/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥ.ΣΥ.Φ)

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΥ.ΣΥ.Φ) μέλη του οποίου είναι οι εταιρείες εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και σπόρων, ζητά να προσλάβει ΓΕΩΠΟΝΟ στη θέση του/της γραμματέα του Συνδέσμου.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης ή αγορά υπηρεσιών και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

 

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 19/02/2021 στη ηλεκτρονική διεύθυνση y.violaris@sopazltd.com

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να λάβετε τηλεφωνικά από το Πρόεδρο του ΚΥ.ΣΥ.Φ Γιάννη Βιολάρη στο τηλέφωνο 99-680128.

18/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων ως ανάδοχος φορέας ζητά προς άμεση εργοδότηση Γεωπόνο ή Κτηνίατρο, για την θέση του υπεύθυνου του Κέντρου Μελισσοκομίας – Δράση Α2 (Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022).

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Γνώση στην Μελισσοκομία καθώς και γνώση Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων 31 Ιανουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι οποίες αφορούν την θέση του Υπεύθυνου Κέντρου Μελισσοκομίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων http://www.cybeeas.com ή στο τηλέφωνο 99685901 κ. Μάριο Κωνσταντίνου Πρόεδρο Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων

12/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

10/01/2021

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD

Η εταιρεία Spyros Stavrinides Chemicals LTD ζητά γεωπόνο για πλήρη απασχόληση για την επαρχία Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 22447464. Αποστολή βιογραφικών στο: chemicals@stavrinides.com.cy

26/11/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PLANT FIX ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Η εταιρεία PLANT FIX που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων ζητά γεωπόνο για τη προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, πλαστικά και γεωργικά εφόδια, είδη άρδευσης, ζωοτροφές).

 • Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Μεσόγη, Πάφο
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη Πείρα στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα αποδέχεται μόνο γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο info@plantfixcy.com . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας Λεωφόρος Μεσόγης 68, 8280 Πάφος.

Τηλεφωνική επικοινωνία : 99339666 (Νίκος), 99931555 (Χρήστος)

04/11/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για τις επαρχίες Λεμεσού και Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

27/10/2020

ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ.

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά γεωπόνο για εργοδότηση στην επαρχία Πάφου.

 • Ημερ. έναρξης εργασίας : Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Πάφος
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων.
 • Ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδηγού.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@cpmb.org.cy

13/09/2020

ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ SAHIN NURSERIES LTD.

Η φυτωριακή μονάδα SAHIN NURSERIES LTD, με ειδίκευση στην παραγωγή ετήσιων ανθοφόρων και αρωματικών φυτών, ζητά να προσλάβει γεωπόνο.

 • Ημερ. έναρξης εργασίας : τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου
 • Τόπος εργασίας: Σταθμός Σκαρίνου
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας (φυτικής παραγωγής ή γενικής γεωπονίας )
 • Εγγραφή στο Συμβ.Γεωπόνων.
 • Ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη πείρα σε φυτωριακή μονάδα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα δέχεται γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο sahincy@spidernet.com.cy στην αγγλική γλώσσα. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ωρών 08:00-15:00 στο 24 322170. Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας SAHIN NURSERIES LTD, Σταθμός Σκαρίνου, 7731, Σκαρίνου.

12/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

07/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ PLANT FIX ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

Η εταιρεία PLANT FIX που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων ζητά γεωπόνο για τη προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, πλαστικά και γεωργικά εφόδια, είδη άρδευσης, ζωοτροφές).

 • Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα
 • Τόπος εργασίας: Λεμεσός
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Άδεια οδηγού.
 • Προηγούμενη Πείρα στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρεία θα αποδέχεται μόνο γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο info@plantfixcy.com . Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας Λεωφόρος Μεσόγης 68, 8280 Πάφος.

Τηλεφωνική επικοινωνία : 99339666 (Νίκος), 99931555 (Χρήστος)

03/08/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εκ μέρους του πελάτη μας, εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιολογικού λαδιού στην περιοχή της Ευρύχου, το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Εrnst & Young Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Οperations Manager.

Καθήκοντα Θέσης:
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων για την ορθή λειτουργία του οργανισμού.
 • Επίβλεψη και αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του οργανισμού.
 • Διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των λειτουργιών του οργανισμού και του προσωπικού.
 • Πρόσληψη, επίβλεψη και καθοδήγηση του προσωπικού.
 • Διαφύλαξη της εφαρμογής των πρότυπων παραγωγής και ποιότητας.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού/Λήψη διορθωτικών ενεργειών.
 • Εφαρμογή και διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και υγείας / συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς.
 • Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων με ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πείρα σε αντίστοιχη θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: clientjobs@cy.ey.com

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22209908.

20/07/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPA LINKFLOR LTD (Φυτώρια Agriplant Gardens)

Η εταιρεια SPA LINKFLOR LTD (Φυτωρια Agriplant Gardens) ζητά όπως εργοδοτήσει 2 Γεωπόνους θα πληρούν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδίκευση σε φυτοπροστασία και παραγωγή φυτών.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Άδεια οδηγού.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Οι θέσεις είναι για εργασία στην Λεμεσό.

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 25711020 – Email: info@agriplant.com.cy

25/06/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

25/05/2020

Θέση εργασίας στην Premier Shukuroglou LTD

Η εταιρεία Premier Shukuroglou LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το τμήμα πωλήσεων γεωργικών, στην περιοχή Λευκωσίας – Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία.
 • Άδεια Σύμβουλου Φυτοπροστασίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και εφαρμογών Windows.
Καθήκοντα:
 • Προώθηση των εργασιών στη βάση στόχων.
 • Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στην πελατεία.

 

Πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό στο g.koudounas@premier.com.cy – Πληροφορίες: 96439901

17/05/2020

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για προώθηση προϊόντων σε καταστήματα D.I.Y. και υπεραγορές σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

27/02/2020

Θέση εργασίας στην CHRISTODOULOS FARM LTD

Η εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνo ή τεχνολόγο Γεωπόνο.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας ή τεχνολόγου Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος (ισχύει μόνο για Γεωπόνος).
 • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού διάφορων λιπασμάτων και συστήματος υδροπονίας.
 • Αγάπη για την φύση.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων.
 • Ηθική και εχεμύθεια.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: accounts@christodoulosfarm.com ή επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99372141.

05/02/2020

Θέση εργασίας στην L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τα καταστήματα της στην επαρχία Λεμεσού (Παρεκκλησία και Κάτω Πολεμίδια).

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

29/01/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ STEKAS TRADING LTD – STEKAS D.I.Y

Η εταιρεία STEKAS TRADING LTD ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Φυτοπροστασίας για την επαρχία Αμμοχώστου. Πλήρη ή μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (M/S OFFICE).
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, υπευθυνότητα, ηθική και εχεμύθεια.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Γεωπονίας και πώλησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: stekasdiy@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 23824450

19/01/2020

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ AGROLAN

Η Εταιρεία Agrolan Ltd ζητά Γεωπόνο για την Επαρχία Αμμοχώστου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα στην παθολογία φυτών.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου και άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου ανανεωμένη.
 • Κάτοικος Επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση M/S Office.
 • Άδεια οδηγού.
Καθήκοντα:
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Πωλήσεις Γεωργικών Φαρμάκων
 • Μακροσκοπική διάγνωση φυτοπαθολογικών και εντομολογικών ασθενειών και ελλείψεις από μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία
Προσφέρεται:

Εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Αποστολή βιογραφικών έως 27/01/2020

22/12/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD

Η εταιρεία Σπύρος Σταυρινίδης Κεμικάλς-Λτδ ζητά να προσλάβει γεωπόνο για πλήρη απασχόληση στην επαρχία Πάφου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Κατά προτίμηση κάτοικος Πάφου

 

Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ. 22447464 Αποστολή βιογραφικών στο chemicals@stavrinides.com.cy

03/12/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

9/09/2019

Θέση Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου στην εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD

Η Εταιρεία CHRISTODOULOS FARM LTD, έμποροι και παραγωγοί φρούτων και λαχανικών, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο – Ειδικό στις Υδροπονικές καλλιέργειες, για άμεση και πλήρη εργοδότηση στο θερμοκήπιο μας στην Δερύνεια.

Καθήκοντα – Ευθύνες:
 • Επικοινωνία με την διεύθυνση για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς, με την δημιουργία σχεδίου καλλιέργειας.
 • Παρακολούθηση ποιότητας του νερού της καλλιέργειας και των αδρανών υποστρωμάτων.
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των εργατών, για τον καλύτερο τρόπο διατήρησης των φυτών.
 • Διασφάλιση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Πρόληψη και έγκαιρη καταπολέμηση ασθενειών στα φυτά με όσο το δυνατό λιγότερη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
 • Διενεργεί ελέγχους για την διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής.
 • Δημιουργία αρχείου, καταγραφή των συσκευασμένων προϊόντων και ακολούθως αναφορά στην διεύθυνση.
 • Καθοδήγηση για την διαλογή και συσκευασία των προϊόντων.
 • Προώθηση της ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Γεωπονίας με κατεύθυνση την φυτική παραγωγή (Σε περίπτωση πτυχιούχων Γεωπονίας απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη την ετήσια άδεια).
 • Καλή γνώση Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel).
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού διάφορων λιπασμάτων και συστήματος υδροπονίας.
 • Αγάπη για την φύση.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων.
 • Ηθική και εχεμύθεια.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: accounts@christodoulosfarm.com. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99372141.

29/07/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

20/03/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ L. LAMBROU AGRO LTD

Η εταιρεία L. Lambrou Agro LTD ζητά να προσλάβει Γεωπόνους για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

19/03/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ A.I.G.AGRO LTD

Η εταιρεία A.I.G.AGRO LTD αναζητεί Γεωπόνο για εργοδότηση.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής
 • Ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: savvasandreou@cytanet.com.cy

17/02/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ EUROCERT

Η εταιρεία EUROCERT αναζητεί Γεωπόνο για εργοδότηση στην Λεμεσό.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: kgalano1@hotmail.com

10/02/2019

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-OINOΛΟΓΟΥ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύγχρονο οινοποιείο στην περιοχή Λευκάρων με υφιστάμενους αμπελώνες και εν εξέλιξη αμπελώνες προς εγκατάσταση, προσφέρει θέση εργασίας  σε γεωπόνο όπου προτίθεται να συμβάλει ενεργά στην διαχείριση και εγκατάσταση των αμπελώνων καθώς και στην διεκπεραίωση οινοποιητικών πρακτικών, αναλύσεων και εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο γεωπονίας/ Οινολογίας, ή συναφή κλάδο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Αγάπη και μεράκι για το αμπέλι και το κρασί
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και τυπικότητα
 • Δυνατότητα μάθησης, γρήγορης εξέλιξης και ευελιξίας
 • Μεταπτυχιακό αμπελουργίας/ οινολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα εργασίας:

O επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα διεκπεραιώνει εργασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αμπελώνα, ελέγχου και ανάλυσης πορείας ωρίμανσης των σταφυλιών, καλλιεργητικές εργασίες όπως χειμερινά και θερινά κλαδεύματα, λιπάνσεις κ.α. Όσον αφορά τις οινοποιητικές τεχνικές θα του ανατεθούν μετά από εκπαίδευση αναλύσεις οίνου, μεταγγίσεις, απολασπώσεις, χειρισμός και προετοιμασία μηχανημάτων οινοποιείου, τήρηση αρχείων κ.α..

Αποστολή βιογραφικών:

Email: konstantinoscharilaou@gmail.com

22/11/2018

Υπεύθυνο Αγροκτήματος στο χωριό Συλίκου
  Ψάχνουμε να προσλάβουμε μόνιμο εργαζόμενο προσωπικό για το σπίτι και το αγρόκτημα μας που βρίσκεται στο χωριό Συλίκου.

Αντί να μισθώσω εργαζόμενους εκτός της περιοχής μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή πρωτοβουλία να προσπαθήσω να βρω εργαζόμενους από την γύρω περιοχή. Σε πρώτο στάδιο ενδιαφερόμαστε να εργοδοτήσουμε Γεωπόνο-διαχειριστή για πλήρη απασχόληση ο οποίος να είναι σε θέση να φροντίζει:

• Το αγρόκτημα το οποίο έχει εμβαδόν 22.000 τετραγωνικών μέτρων
• Τα δέντρα / φυτά που ευρίσκονται φυτεμένα σε αυτό: ελιές, πορτοκαλιές, συκιές, αμπέλια και διαφορά λαχανικά (Το αγρόκτημα δεν έχει ζώα, έχει μόνο καλλιέργειες).
• Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να διατηρεί το αγρόκτημα σε καλή κατάσταση.
• Μάζεμα όλων των φρούτων / λαχανικών ανάλογα με την εποχή.
• Συντήρηση / προετοιμασία των ελαιόδεντρων, συλλογή των ελιών με τρόπο που δεν βλάπτει τα δέντρα και στη συνέχεια μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για δημιουργία ελαιόλαδου και πώληση του.
• Το άτομο θα πρέπει να είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση και τη συντήρηση του σπιτιού: είτε μικρές διορθωτικές εργασίες, είτε επίβλεψη και έλεγχος των εργασιών που θα διενεργούνται από εργολάβους και αναφορά των αποτελεσμάτων στον ιδιοκτήτη.
• Το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει πώς να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα: μηχανήματα άρδευσης νερού / ελκυστήρες και άλλες γεωργικές μηχανές.

Ο μισθός θα είναι στο επίπεδο της αγοράς αλλά εξαρτάται από τα προσόντα και την εμπειρία του ενδιαφερόμενου.

Αν ενδιαφέρεστε ή γνωρίζετε κάποιον που θα ήταν κατάλληλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου στο τηλέφωνο μου 00447557908470 ή να μου στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο (email) Nicholas@CCRE.net

24/9/2018

Career Opportunity
Trainee Horticultural Manager – Mediterranean Area, Based in Cyprus
  • The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is an international non-profit organisation seeking to recruit a Trainee Horticultural Manager to join the Mediterranean Area Office team, based in Larnaca, Cyprus.
  • With a workforce of over 250 staff, the Mediterranean Area has responsibility for the cemeteries and memorials in 18 countries around the Mediterranean Basin from Northern Italy to Sudan and from temperate to arid zone desert climates.
  This is a trainee management post that will see the post-holder’s development to undertake responsibility for the maintenance of cemeteries across multiple countries across the Mediterranean Area (MA).
More informations:

– Advert
– Fact Sheet
– Job Description

15/7/2018

Η Εταιρεία Agrolan Ltd ζητά Γεωπόνο για την Επαρχία Λεμεσού.
Απαραίτητα προσόντα:
  • • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην παθολογία φυτών.
  • • Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου (ανανεωμένη)
  • • Κάτοικος Λεμεσού
  • • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια
  • • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • • Καλή γνώση M/S Office.
  • • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
  • Άδεια οδηγού
Καθήκοντα:
  • • Εξυπηρέτηση πελατών
  • • Πωλήσεις Γεωργικών Φαρμάκων
  • Μακροσκοπική διάγνωση φυτοπαθολογικών και εντομολογικών ασθενειών και ελλείψεις από μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία
Προσφέρεται:
  • Εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, που περιλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy
Τηλέφωνο: 22461040

Αποστολή βιογραφικών έως 27 Ιουλίου 2018

9/07/2018

Η εταιρεία Green Touch LTD με έδρα την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ζητά να προσλάβει υπεύθυνο συνεργείων συντηρήσεων.
Καθήκοντα:
  • – Οργανώνει και καθοδηγεί τα συνεργεία συντηρήσεων.
  • – Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα αρδεύσεων, κλαδεμάτων, λιπάνσεων και φυτοπροστασίας.
  • – Είναι υπεύθυνος για την αγορά φυτοπροστατευτικών, λιπασμάτων και μηχανημάτων της εταιρείας.
  • – Επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών, όταν κριθεί αναγκαίο, για επίλυση προβλημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
   • – Πτυχίο Γεωπονίας Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
   • – Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
   • – Εμπειρία σε αναγνώριση εχθρών και ασθενειών σε καλλωπιστικά φυτά.
   • – Άδεια Οδηγού
   • – Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές εργασίες.

   Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορoύν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο πιο κάτω email: greentouch@cytanet.com.cy
   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: http://www.greentouchcyprus.com/ και στο τηλέφωνο 99512019 (Μάρκος).

31/05/2018

Η L. Lambrou Agro Ltd, εταιρεία με ηγετική θέση στους τομείς της Γεωργίας, Κήπου και Δημόσιας Υγείας ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο Γεωπονίας
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@lambrouagro.com.cy

21/05/2018

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co.Ltd ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την περιοχή της Πάφου.

Σκοπός θέσης:

  • Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες:

  • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της.
  • Διεξάγει έρευνες και μελετάει τη σύσταση του εδάφους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές καθώς και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
  • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής.
  • Διασφαλίζει πως η μέθοδος καλλιέργειας που υλοποιεί η εταιρεία είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον.
  • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά.
  • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους.
  • Αναζητεί, εξετάζει και εφαρμόζει νέες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους καλλιέργειας.
  • Εξετάζει νέα φυτοφάρμακα και λιπάσματα καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην παραγωγή και στο περιβάλλον.
  • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας.
  • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία.
  • Αναφέρει στο Γενικό Διευθυντή για γεωργικά μηχανήματα ή νέα λιπάσματα και/ή φυτοφάρμακα που χρειάζεται το τμήμα.
  • Αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα του.
  • Διατηρεί τις επαγγελματικές και τεχνικές του γνώσεις συμμετέχοντας σε διάφορα εργαστήρια, σεμινάρια, κ.ο.κ.
  • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας.
  • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται.
  • Εντοπίζει και αναφέρει εκπαιδευτικές ανάγκες που χρειάζεται το τμήμα.
  • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων

Απαραίτητες δεξιότητες:

  • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
  • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων , γεωργικών μηχανημάτων κ.τ.λ.
  • Αγάπη για την φύση
  • Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
  • Κριτική σκέψη
  • Πειθώ
  • Ηθική και εχεμύθεια
  • Αξιοπιστία
  • Ενσυναίσθηση
  • Ομαδικότητα

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: hr@alionveg.com και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

07/12/2017

Η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών Ltd, ζητεί να προσλάβει Γεωπόνο για το συσκευαστήριο στην Πάφο.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Γεωπονία.
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωπόνων και να έχει τακτοποιημένη την ετήσια άδεια Γεωπόνου
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

24/07/2017

Η εταιρεία Soteris Shaelos Plants & Flowers Ltd, ζητεί να προσλάβει άμεσα έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με έδρα το Ζύγι.
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Γεωπόνος Απόφοιτος Α.Ε.Ι.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός
  Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί θετικά.Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάπτυξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, καθώς και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αναλόγως προσόντων, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 30/07/2017 στο e-mail: qgardencyprus@gmail.com (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

14/06/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου.

Αρ. Διαγωνισμού Αρ. 14/2017

O Δήμος Αγίας Νάπας ζητά προσφορές για παροχή Υπηρεσιών γεωπόνου και άλλων συναφών εργασιών όπως η λειτουργία, εποπτεία, καθαριότητα και συντήρηση δημοτικών πάρκων και κήπων καθώς επίσης σχεδιασμός και τοπιοτέχνηση όλων των δημοτικών χώρων πρασίνου και πάρκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 30/06/2017 και ώρα 12:00 μμ.

Με εκτίμηση
Μελίνα Γιωργαλλή
Τεχνικός
Δήμος Αγίας Νάπας
Τηλ. 23 816 326

06/06/2017 

Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER

Το Φυτώριο FLORALING GARDEN CENTER στο Ζύγι ζητά να προσλάβει Γεωπόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24332541

01/06/2017

H Δ. Χαρμαντάς Φυτοπροστασία Λτδ ζητά Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας για πλήρη απασχόληση στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών χρειωδών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στην Γεωπονία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Απολαβές αναλόγως πείρας και προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο d.charmantas@cytanet.com.cy
Διεύθυνση καταστήματος: Λεωφόρος Μακαρίου 41, Κίτι, Λάρνακα
Τηλ: 24422206

2/10/2014

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Εμπορικός Τομέας) ζητά να προσλάβει τρεις ( 3 ) Γεωπόνους για τις ακόλουθες θέσεις / επαρχίες:

Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – γυναίκα για την επαρχία Λευκωσίας
Γεωπόνο – άντρα για την επαρχία Πάφου

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονίας με ειδικότητα κατά προτίμηση, στη Φυτική Παραγωγή ή Φυτοπροστασία
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο emai:
YiannisViolaris@ccb.coop.com.cy το αργότερο μέχρι 15/10/2014 .

25/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος

Η Εταιρεία «Κώστας Χριστοδούλου Λτδ», Εισαγωγείς και Διανομείς των προϊόντων της BayerCropScience και Cheminova στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Γεωπονία.
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα της γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:
info@costaschristodoulou.com.cy ή στη Διεύθυνση:
Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Τ.Θ.21032, 1500 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 67 98 22

28/07/2014

Ζητείται Γεωπόνος στην επαρχία Αμμοχώστου

Η εταιρία AgroLan ltd ζητά: Γεωπόνο κάτοικο της επαρχίας Αμμόχωστου για το κατάστημα μας στη Σωτήρα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπονικής με ειδικότητα στην Παθολογία Φυτών
 • Εγγεγραμενος στο Μητρώο Γεωπόνων
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Internet και Outlook.
 • Άδεια Οδηγού.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου. Προσφέρεται εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, προμήθεια, ταμείο προνοίας, σχέδιο υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με σύντομη συνοδευτική επιστολή στο:
info@agrolan.com.cy

Εάν αναζητάτε να εργοδοτήσετε Γεωπόνο επικοινωνήστε μαζί μας για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας.