Σχετικές Νομοθεσίες

Νομοθεσίες που αφορούν την άσκηση Γεωπονίας και το Συμβούλιο Γεωπόνων:

Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 1987ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμοί του 2012 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Νομοθεσίες που αφορούν τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα:

Ο περί Φυτοπροστατευτικών προϊόντων νόμος του 2011ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο περί Ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Νομοθεσίες που αφορούν τους Συμβούλους Φυτοπροστασίας:

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών ΠροϊόντωνΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ